background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Социолошки годишњак бр. 1 - 2004

ПРЕУЗМИ ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

Садржај

 • 5 - Михаило Марковић - Вредности и квалитет живота
 • 13 - Зоран Аврамовић - Савремени квалитет образовања у теорији и пракси
 • 27 - Горадана Вуксановић - Породица у Војводини
 • 45 - Ратко Дунђеровић - Вриједносне оријентације менаџера и квалитет живота запослених
 • 66 - Пејо Ђурашиновић - Незапосленост као детерминанта квалитета живота
 • 72 - Момир Зековић - Срби на западном Балкану
 • 83 - Марица Качавенда - Квалитет живота запослених у Војводини: Пример Новог Сада
 • 97 - Драган Коковић - Квалитет живота села
 • 104 - Иван Коларић - Елементи херменаутике животних смислова
 • 127 - Рајко Куљић - Вриједности и неки од друштвених реалитета
 • 136 - Тодор Куљић - О новој култури сећања
 • 149 - Милош Марјановић и Ката Марјановић - Вредности оријентације у еколошкој свести и квалитет животне средине
 • 160 - Божо Милошевић - Рад и вредности: Квалитет живота у раду и вредновање рада у друштву
 • 171 - Зоран Милошевић - Васпитање за вредности
 • 179 - Митар Миљановић - Вриједности и "Вриједности"
 • 187 - Милан И. Миљевић и Михаило Б. Пешић - Ставови грађана Републике Српске о савременим економским и политичким процесима
 • 215 - Милован М. Митровић - Вредносно-нормативни обрасци и друштвене институције
 • 232 - Слободан Нинковић - Вриједност живљења на Паљанској регији за посљедњих педесет година
 • 243 - Петар Опалић - Вредност здравља и квалитет живота у теоријском контексту
 • 253 - Никола Поплашен - Политичка промоција вредности
 • 261 - Љубинко Пушић - Градска друштва и вредности и квалитет живота
 • 272 - Лазо Ристић - Деструкција вриједности и квалитет живота
 • 282 - Снежана Стојишин - Слободно време и млади
 • 293 - Драгана Стјепановић-Захаријевски - Начин живота младих породица
 • 315 - Иван Шијаковић - Животна тескоба и вредносни профил младих у Републици Српској
 • 327 - Милојица Шутовић - Технологија власти и деструкција вредности
 • 342 - Радован Чокорило и Раде Попадић - Животна вредност самоостваривања личности
 • 349 - Адресар социолога Републике Српске