background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Социолошки годишњак бр. 15 - 2020

ПРЕУЗМИ ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

Садржај

  • 7 - Милојица М. Шутовић - "МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ" ПРЕ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА: ИЛИ ПОДЕЉЕНИ ИДЕНТИТЕТ
  • 21 - Немања Ђукић - СЕЛФИ КАО ПОЛИТИКА ИДЕНТИТЕТА (ДИГИТАЛНИ САМОЕРОТИЗАМ КАО ДЕСУБЈЕКТИВИЗАЦИЈА СУБЈЕКТА)
  • 31 - Радмила Пејић - ТРАНСФОРМАЦИЈА УЛОГЕ И ИДЕЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА ОД НАСТАНКА ДО БОЛОЊСКОГ ПРОЦЕСА
  • 41 - Anđela Pepić i Bojana Vukojević - WORKERS IN POST-SOCIALISM: BETWEEN CLAS AND NATIONAL IDENTITIES
  • 57- Миле Вукајловић  - МИГРАЦИЈЕ И КУЛТУРНА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА  
  • 71 - Душанка Слијепчевић - ОД РЕАЛ-СОЦИЈАЛИЗМА ДО ПОСТ-СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПСЕУДОМОРФОЗЕ ДРУШТВА: РЕМИНИСЦЕНЦИЈА (НА) ПРОФ. СВЕТОЗАРА СТОЈАНОВИЋА - (Приказ књиге) - Светозар Стојановић "Пропаст комунизма и разбијање Југославије", Завод за уџбенике, Београд, 2006
  • 83 - Maja Kuljić - SOCIOKULTURNE DETERMINANTE BUDUĆEG BRAČNOG I REPRODUKTIVNOG PONAŠANJA MLADIH - (Приказ књиге) - Biserka Košarac, Dragomir Vuković, Zlatiborka Popov-Momčinović, Branka Kovačević, Svetlana Marković "Sociokulturne determinante budućeg bračnog i reproduktivnog ponašanja mladih", Filozofski fakultet, Pale, 2020.