background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Социолошки годишњак бр. 17 - 2022

ПРЕУЗМИ ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

Садржај

  • 5 - Далиборка Б. Шкипина и Златко М. Павловић - УПОТРЕБА ТЕРМИНА ВАСПИТАЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА У ПРАВНОЈ РЕГУЛАТИВИ И ЗНАЧЕЊА КОЈА ИМ ПРИДАЈУ СТУДЕНТИ
  • 23 - Uroš B. Selenić - PUBLIKA U SAVREMENIM RIJALITI PROGRAMIMA
  • 35 - Душко Трнинић - ПОЛИТИЧНОСТ САВРЕМЕНЕ КУЛТУРЕ И УМЈЕТНОСТИ: НЕГАЦИЈА ВЕЋИНСКЕ И(ЛИ) АФИРМАЦИЈА МАЊИНСКЕ КУЛТУРЕ
  • 49 - Владе Симовић - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЛОГИКА КОНСОЦИЈАЛИЗМА
  • 65 - Helena Lj. Krnetić  - PROTIVRJEČNOST GRAĐANSKOG I ETNIČKOG U DEJTONSKOM SPORAZUMU
  • 77 - Дуња З. Величковић - ДИЈАЛОГ И КОНВЕРГЕНЦИЈА АКТЕРА РЕЛИГИЈСКОГ ПЛУРАЛИЗМА ИЛИ СУКОБ ЦИВИЛИЗАЦИЈА?
  • 87 - Божо В. Милошевић  - СТУДЕНТСКА ОМЛАДИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПОД ИСТРАЖИВАЧКОМ ЛУПОМ СОЦИОЛОГА